dr n. med. Anna Zofia Antosik - Wójcińska


lekarz specjalista psychiatra

Witam na mojej stronie internetowej. Znajdziecie na niej kilka informacji o mnie, o mojej pracy i doświadczeniu klinicznym oraz o tym, czego można spodziewać się podczas wizyty u psychiatry. Jako specjalista psychiatra na pierwszym miejscu stawiam nawiązanie więzi terapeutycznej pozwalającej na efektywną współpracę z pacjentem.

O mnie

Anna Zofia Antosik Wójcińska psychiatra Warszawa

Pracuję jako psychiatra w Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziale szpitalnym, jak i w poradniach zdrowia psychicznego. Ukończyłam II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie oraz specjalizację z zakresu psychiatrii dorosłych. Posiadam tytuł specjalisty psychiatry oraz doktora nauk medycznych.

Tematem mojej pracy doktorskiej była ocena wpływu stymulacji głębokiej mózgu (STN-DBS) na nastrój oraz napęd. Interesuję się w szczególności zagadnieniem zaburzeń nastroju, farmakoterapii CHAD oraz wykorzystaniem metod fizykalnych w leczeniu depresji.

Jestem autorką wielu prac naukowych oraz publikacji w czasopismach psychiatrycznych. Od lat biorę udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących zagadnień farmakoterapii i psychoterapii zaburzeń psychicznych.

Udzielam konsultacji również w języku angielskim.

Życiorys naukowy

Artykuły:
1. Antosik-Wójcińska A, Bzinkowska D, Święcicki Ł, Bieńkowski „Post-ECT hyperthermia and rapid mood improvements: a case report”. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. - 2014, vol.26, nr 2, E21 IF: 2.397
2. Antosik-Wójcińska A, Bzinkowska D, Chojnacka M et al. „Addiction" to phenelzine - case report” Psychiatr. Pol. - 2013, t. 47, nr 1, s.127-134 IF: 1.480
3. Antosik-Wójcińska A, Święcicki Ł. „Zastosowanie stymulacji DBS w zaburzeniach psychiacznych. Szanse i zagrożenia”. Psychiatr. Pol. - 2014, zaakceptowano do druku IF: 1.480
4. Antosik-Wójcińska A „ Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w zaburzeniach nastroju”. Psych. Po Dypl. 2014, zaakceptowano do druku
5. Antosik-Wójcińska A, Bodzak-Opolska G „Analgesics in the population of people over 65 years old”. Psychiatria - 2013, t.10, nr 3-4, s.139-143
6. Antosik-Wójcińska A. „Indications and efficacy of deep brain stimulation (DBS)”. Terapia - 2013, R.21, nr 1, s.30-33
7. Bzinkowska D, Antosik A Z, Święcicki Ł. „ Hyperthermia in the course of electroconvulsive therapy: a case report”. Post. Psychiatr. Neurol. - 2009, t.18, nr 3, s.299-302
8. Antosik-Wójcińska A, Parnowski T, Święcicki Ł. „ Jak ćma - przejawy depresji w różnych okresach życia”. Chapter in a monograph. ITEM Publishing, 2012.
9. Antosik-Wójcińska A Z „Kontakt z pacjentem z upośledzeniem umysłowym - co lekarz powinien wiedzieć” Med. Dypl. - 2012, vol.21, nr 9, s.98-101
10. Antosik-Wójcińska A Z „ Podłoże zaburzeń lękowych”. Chapter In a monograph. Med. Dypl. - 2012, zesz. edukacyjny nr 1, s.36-41
11. Antosik-Wójcińska A „ Najnowsze metody terapeutyczne zaburzeń afektywnych - pozycja DBS”. Curr. Probl. Psychiatry - 2013, vol.14, nr 2, supl., s.129
12. Antosik-Wójcińska A „ Lit - czym skutkują rozstania i powroty do tej starej terapii”. Med. Trib. - 2014, nr 2, s.39-40
13. Antosik-Wójcińska A „Niedobór cynku i magnezu przyczyną samobójstwa?” Med. Trib. - 2013, nr 12, s.19
14. Antosik-Wójcińska A „Wahania nastroju przez sen”. Med. Trib. - 2013, nr 10, s.[1]
15. Piróg-Balcerzak A, Rzewuska M, Luks M, Skalska J, Kałwa A, Antosik A Z. „ Ocena farmakoterapii u osób leczonych szpitalnie z rozpoznaniem manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej [streszcz.]” Psychiatr. Pol. - 2010, t. 44, nr 3, supl.2, s.8-9
16. Markiewicz I, Piróg-Balcerzak A, Luks M, Silczuk A, Antosik-Wójcińska A.Trudności diagnostyczne w trakcie detoksykacji u pacjentki z wieloletnim wywiadem uzależnienia od benzodiazepin.W: VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne" Wisła, 13-15 grudnia 2012.
17. Markiewicz I, Luks M, Borowski M, Piróg-Balcerzak A, Antosik-Wójcińska A. Zdolnośc testowania, a uzależnienie od alkoholu.W: VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne" Wisła, 13-15 grudnia 2012.

Wystąpienia na zjazdach:
1. DBS przyszłością leczenia depresji lekoopornej?Wyniki badań własnych w grupie pacjentów z PD poddawanych stymulacji jądra niskowzgórzowego. Wykład podczas konferencji „ Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych” 21-22 luty 2014 roku. Zakopane
2. Najnowsze metody leczenia zaburzeń afektywnych-pozycja DBS. 27-29.06.2013 44. Zjazd Psychiatrów Polskich w Lublinie
3. Nietypowy przebieg leczenia EW. Opis przypadku. Konferencja Kazuistyka w Psychiatrii VII. Szczyrk 24-26.09.2009
4. „Uzależnienie” od leków przeciwdepresyjnych. Mit czy rzeczywistość. Opis przypadku.- Wystąpienie podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Kazuistyka w Psychiatrii VIII” Szczyrk 6-8 październik 2011

Postery:
1. „Ocena farmakoterapii u osób leczonych szpitalnie z rozpoznaniem manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.” Plakat na XLIII Zjeździe Psychiatrów Polskich 23.06.2010-26.06.2010 w Poznaniu.
2. „Zawiłości diagnostyczne w chorobach afektywnych- przypadek kliniczny.” Plakat na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Polańczyk 15.10.2010-17.10.2010
3. „Postępowanie wczesne i leczenie zapobiegawcze u osób z rozpoznaniem manii w przebiegu CHAD- od teorii do praktyki.” Plakat na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. Polańczyk 15.10.2010-17.10.2010
4.„Trudności diagnostyczne w trakcie detoksykacji u pacjentki z wieloletnim wywiadem uzaleznienia od benzodiazepin”. Plakat prezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji - Psychiatria 2012 Medforum w Wiśle w dniach 13-15.12.2012
5.„Zdolność testowania a uzależnienie od alkoholu”. Plakat prezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji - Psychiatria 2012 Medforum w Wiśle w dniach 13-15.12.2012
6. „Opiatowy zespól abstynencyjny czy organiczne zaburzenia osobowości?- wpływ na poczytalność sprawcy zabójstwa”. Plakat prezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji - Psychiatria 2012 Medforum w Wiśle w dniach 13-15.12.2012

Udział w projektach badawczych: Główny wykonawca w badaniu „Ocena zaburzeń nastroju w grupie pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu implantacji stymulatora struktur głębokich mózgu (DBS)” prowadzonym w Klinice Neurochirurgii IPiN

Oferta lecznicza

Pierwsza wizyta trwa około 50 minut. Podczas wizyty przeprowadzam wywiad dotyczący problemu, objawów, z którymi zgłasza się pacjent, ustalam jaki model terapii byłby w tym przypadku wskazany. W razie potrzeby zalecam badania diagnostyczne i połączenie farmakoterapii z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Oceniam skuteczność i tolerancję leczenia dostosowując podczas wizyt kontrolnych farmakoterapię do aktualnego stanu pacjenta.

Diagnozuję i leczę:

 • chorobę afektywną dwubiegunową i inne zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia i choroby psychiczne wieku podeszłego
 • uzależnienia od leków
 • wypalenie zawodowe
 • fobie
 • natręctwa
 • objawy somatyczne i psychiczne w okresie kryzysu życiowego, utraty pracy, wykorzystania, mobbingu, zdrady, rozstania, rozwodu
 • reakcje żałoby
 • reakcje psychiczne po silnych traumach jak wypadek, zagrożenie życia, przemoc i przestępstwo


 • Kontakt  E-mail kontaktowy: kontakt (małpa) annazofiaantosik.pl